TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

THẾ GIỚI NGÀY MAI


TẦM NHÌN

«Một giải pháp được dành riêng cho mỗi sản phẩm, một sản phẩm sẽ có mỗi giải pháp riêng»

Tại Gaypa, chúng tôi nỗ lực để đạt đúng màu sắc mong muốn trong mọi ứng dụng: các thách thức luôn thay đổi đặt ra bởi khách hàng chính là mục tiêu của chúng tôi, mọi công thức của cùng một mục tiêu từ các quan điểm khác nhau sẽ là nguyên tắc cơ bản; đặc trưng hóa mọi vật liệu đơn lẻ và thiết lập các tiêu chuẩn đúng cho mọi loại quy trình sẽ là kết quả cuối cùng. Thông qua hoạt động liên tục này, chúng tôi hướng tới quản lý sản phẩm theo phương pháp toàn cầu. Không quan trọng là nguyên liệu thô được lắp ráp ở đâu: mà nhờ các chiến lược với các đối tác khác khau hoặc bằng thế mạnh riêng, chúng tôi luôn có thể đảm bảo tính nhất quán và chất lượng cao cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả.

SỨ MỆNH

«Màu sắc biểu thị sự thay đổi trong cảm xúc, tương tự cấu hình khuôn mặt»
(Picasso)

Trong xã hội của chúng ta, màu sắc đóng một vai trò cơ bản cho ý nghĩa xã hội tâm lý và nền văn hóa. Nó là một thế giới biểu tượng, được công nhận trên toàn cầu, được xem là một ngôn ngữ kín với nhiều tầng ý nghĩa và liên kết. Do đó, màu sắc mang lại sự tự do hoàn toàn để biểu hiện và khả năng gợi ý thực sự cho con người. Sứ mệnh của chúng tôi là như sau: nhờ vào bí quyết và năng lực mà chúng tôi có được, chúng tôi muốn khách hàng của mình cảm thấy thoải mái khi hỏi bất cứ điều gì; chúng tôi muốn giúp mọi người tìm ra màu sắc phù hợp nhất qua thông điệp mà họ muốn đánh dấu sản phẩm của mình và sau đó, chúng tôi muốn trở thành một công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong xuyên suốt quá trình và sau khi thực hiện dự án.