TÍNH BỀN VỮNG

TUYÊN BỐ VÀ CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI


CACBON ĐIÔXÍT

Ngoài việc lấy “thân thiện với môi trường” làm tiêu chí chính cho việc lựa chọn nguyên liệu thô, chúng tôi tại Gaypa đã cách mạng hóa - và cho đến ngày nay chúng tôi vẫn tiếp tục làm như vậy - các quy trình sản xuất nội bộ: bằng cách hợp lý hóa các chu trình sản xuất, chúng tôi đã giảm bớt mức tiêu thụ năng lượng và tối ưu hóa việc vận chuyển.

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Chúng tôi tại Gaypa phấn đấu để bảo vệ di sản môi trường: các mạch nước nội bộ chứa được các chất độc hại cả trong khí quyển và tầng nước ngầm.

TÁI CHẾ THÔNG MINH

Chống lãng phí là một nghĩa vụ đạo đức. Từ công thức tổng thế để nhuộm màu một cách hiệu quả lên nhựa tái chế, đến việc sử dụng các hợp chất hoàn toàn không độc hại để cho phép tái sử dụng bao bì sản xuất, chúng tôi tại Gaypa đã cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu các giải pháp sáng tạo để tái chế chất thải.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Từ các giai đoạn xử lý đến lúc bán sản phẩm hoàn thiện, tại Gaypa, chúng tôi đặt sức khỏe của mọi người lên trên hết: thao tác tự động nguyên liệu, thông báo lựa chọn nguyên liệu tốt nhất có sẵn trên thị trường và quyết định chính trị loại trừ các chất VHC là một số quyết định chiến lược của chúng tôi để cải thiện chất lượng cuộc sống.