GAYPA NGÀY NAY

TIẾN HÓA HỮU CƠ

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Triết lý và hoạt động của chúng tôi dựa trên nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến vật liệu, quy trình và yêu cầu.
Như một kết quả tự nhiên, toàn bộ cấu trúc kinh doanh dựa vào phòng thí nghiệm và các tài nguyên quản lý thông tin. Toàn bộ lợi ích danh mục đầu tư này: nó mở rộng liên tục làm phong phú bởi các giải pháp mới.

Đó là ý nghĩa sâu sắc của sự hợp tác: hoạt động trên các dự án của bạn để cho ra các giải pháp hiệu quả, sáng tạo và sinh thái.

GIẢI PHÁP CHO TẤT CẢ

Có hơn 40,000 công thức, chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi cũng có một cái dành cho bạn.

NGUỒN LỰC CAM KẾT

Hơn 20% nhân viên của chúng tôi là dành riêng cho việc nghiên cứu và phát triển.

HÀNG ĐẦU

Ngoài các thiết bị của phòng thí nghiệm để phân tích vật liệu, chúng tôi có một loạt các máy móc để mô phỏng tất cả các quy trình của nhà chế tạo máy của chúng tôi.

TÍCH HỢP

Từ bước lập dự án đến sản xuất, chúng tôi có toàn quyền kiểm soát các quy trình, vật liệu và thông tin.SẢN XUẤT

Công nghệ sản xuất của chúng tôi đã được phát triển theo thời gian, luôn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao và tiêu chuẩn an toàn, và đã được công nhận bởi thị trường ngày nay.
Chúng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng sự phân tán vật lý và việc kiểm soát kỹ càng là các yếu tố công nghệ cần thiết để tạo ra các nhựa màu mà không qua phương pháp hóa học hay không thỏa hiệp tương thích nào.

Việc phát triển và sử dụng các hạt nhựa màu đem lại hiệu suất tối đa cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi; mặt khác, chúng tôi đạt được sự linh hoạt về năng suất, đáp ứng các nhu cầu về thời gian sản xuất và kích thước hạt nhựa

CÔNG NGHỆ VÀ KINH NGHIỆM

Tiết diện các trục vít và máy đúc ép được thiết kế cho từng chất hóa học riêng biệt, được chuyển cho các hạt nhựa màu với chất lượng cao nhất.

LIỀU LƯỢNG LIÊN TỤC

Các hạt đều đồng nhất nhau, từ gói hàng đơn lẻ đến hàng chục tấn, không để lãng phí và không bao giờ bị giảm chất lượng hàng hóa.

CÁC SẢN PHẨM HOÀN TOÀN THỐNG NHẤT

Nhờ có Quản lý sản phẩm hợp nhất (UPM), chúng tôi có thể tạo ra cùng loại phụ gia nhựa màu, được làm bằng một loại vật liệu và có cùng tiêu chuẩn chất lượng trên toàn thế giới.

ĐẢM BẢO LUÔN NGUYÊN CHẤT.

Chất phụ gia nhựa màu của chúng tôi được sản xuất tại các địa điểm được kiểm soát toàn bộ để tránh xả thải ra môi trường.HỆ THỐNG TÍCH HỢP

Vì việc quản lý thông tin là rất quan trọng, chúng tôi đã phát triển phần mềm nội bộ để quản lý dữ liệu; mỗi hạt đơn sẽ lưu thông tin của các bước sản xuất trước đó, ngay cả các loại nguyên liệu thô.
Các tính năng của bất kỳ chất phụ gia nhựa màu cuối cùng đều được kế thừa và cập nhật theo cách này, để đảm bảo hoàn toàn cho khách hàng.

Gaypa là một trong những công ty sản xuất phụ gia nhựa màu đầu tiên của Ý đạt được chứng chỉ ISO 9000.