THỊ TRƯỜNG VÀ ỨNG DỤNG

TÓM TẮT THỰC HIỆN


Màu sắc của một vật thể hiện linh hồn của nó.
Chuyên môn của chúng tôi là nhận ra màu sắc phù hợp nhất thể hiện thông điệp mong muốn.
Đây chính là cốt lõi thực sự của triết lý chuyên biệt của chúng tôi.

BAO BÌ

Từ bao bì mềm đến cứng thô. Từ bao bì mang tính thẩm mĩ đến đơn sơ về chức năng. Từ bao bì mỹ phẩm đến thực phẩm, từ bao bì dược phẩm đến công nghiệm, bất kỳ loại bao bì nào cũng có những nhu cầu khác nhau. Chúng tôi có tất cả các giải pháp dành cho thị trường này.

HÀNG HÓA TIÊU DÙNG

Thế giới sản phẩm của chúng tôi gồm có rất nhiều đồ vật bằng nhựa mà chúng ta sử dụng hàng ngày; đồ gia dụng, văn phòng phẩm, đồ chơi, công nghiệp quần áo, và còn nhiều hơn thế nữa.

HÀNG HÓA LÂU BỀN

Có một số sản phẩm tồn tại nhiều năm nhờ vào giải pháp can thiệp cụ thể và cả đặc điểm riêng biệt. Từ điện tử đến xây dựng, từ ô tô đến đồ nội thất, trong nhiều năm qua chúng tôi đã có được những kinh nghiệm trong tất cả các thị trường này.


ÉP ĐÙN

Màng, sợi, WNW, tấm, cáp và hồ sơ, đúc thổi một bước.

ĐÚC

Tiêm, vi tiêm với ống dẫn nóng, đồng phun và khí.

CÁC QUY TRÌNH ĐẶC BIỆT

Quay tròn, đúc, ép nóng, kéo dãn.