THỊ TRƯỜNG VÀ ỨNG DỤNG

HÀNG HÓA TIÊU DÙNG

Một nhà thơ không thể mang đến cho người đọc ý nghĩa thực sự tác phẩm của mình mà không có sự thông thạo đầy đủ về ngôn ngữ.
Tương tự thế, một màu sắc không thể được đem lên một đối tượng cụ thể mà không qua quá trình diễn giải và mã hóa ý nghĩa khái niệm thông qua hoạt động kỹ thuật.

Bạn có thể quyết định một cách tự do thông điệp của sản phẩm của bạn: dùng cho đồ chơi hoặc quần áo hay bất cứ thứ gì chúng ta sử dụng hàng ngày. Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp diễn giải tốt nhất, bao gồm các tiêu chuẩn định lượng cao về năng suất và độ an toàn.

ĐỒ CHƠI

 • Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
 • Thú y
 • Hình nộm
 • Lều trong sân vườn

ĐỒ DỆT

 • Sợi
 • Giày dép
 • Bạt

ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH

 • Dụng cụ nhà bếp
 • Các thiết bị nhỏ
 • Văn phòng
 • Khu vực tập thể

CHĂM SÓC CÁ NHÂN

 • Dụng cụ vệ sinh răng miệng
 • Thuốc chữa mắt
 • Vật dụng y tế

SPECIFIC SOLUTIONS