HỒ SƠ CÔNG TY

GAYPA HẠT NHỰA ĐƠN SẮC

Màu sắc và phụ gia từ năm 1972

«Màu sắc là sơ đồ tổ chức của bất kỳ đời sống xã hội và tinh thần nào: nó xuyên qua không gian và thời gian, điều phối kiến thức và tạo ra các hệ thống bên trong nó. Màu sắc luôn là nghệ thuật của ký ức. Tuy nhiên, đó là một nghệ thuật thay đổi từ xã hội này sang xã hội khác, nó biến đổi theo thời gian.» (Pastoreau)

Qua nhiều năm làm việc tại Gaypa chúng tôi phấn đấu để mở rộng cũng đến những chân trời mới trong thị trường quốc tế: mặc dù chúng tôi có thể được định nghĩa “đa quốc gia” theo nghĩa đen của từ, nhờ vào lịch sử, chúng tôi có một phẩm hạnh đạo đức dựa trên các nguyên tắc nội bộ.

Điều này khiến chúng tôi nhận thức được sự giàu có của nhân viên của mình: cóhọ, chúng tôi được hưởng những năm tháng thịnh vượng về kinh tế; vìhọ, trong lúc khủng hoảng, chúng tôi đã chiến đấu với tất cả sức mạnhcủa mình, để họ có thể tiếp tục được hưởng một công việc ổn định; đốivới họ, chúng tôi cung cấp những khả năng không ngừng phát triển nghềnghiệp.

Điều này khiến chúng tôi trở thành đối tác đáng tin cậy cho khách hàng của mình:có họ, chúng tôi thiết lập được một mối quan hệ dựa trên tính trung thực, minh bạch và sự tôn trọng; vì họ, chúng tôi tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật tiên tiến có khả năng khắc phục các vấn đề về quy trình sản xuất; đối với họ, chúng tôi cung cấp tất cả các bí quyết của mình ngay cả sau khi bán sản phẩm.

Điều này khiến chúng tôi có trách nhiệm về mặt đạo đức ngay cả đối với khách hàng của khách hàng của chúng tôi: có họ, chúng tôi xác định được các phương pháp chế tạo hạt nhựa màu; vì họ, chúng tôi nghiên cứu và cải tiến các phương pháp sản xuất hạt nhựa màu, không thỏa hiệp với các hóa chất độc hại; đối với họ, chúng tôi gián tiếp cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất và bền vững về mặt sinh thái để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.


INSIGHTS