ĐẶC TRƯNG

KHÔNG CÓ HÓA CHẤT

Polyme, thuốc nhuộm và chất phụ gia: những chất này có trong phụ gia nhựa màu của chúng tôi. Trong nhiều năm, chúng tôi đã phát triển các công nghệ phân tán độc nhất dựa theo vật lý. Bằng cách này, chúng tôi cần sử dụng cả chất phân tán và chất sáp trong các quy trình thực hiện.

Chúng tôi tận dụng các polyme tinh khiết và đảm bảo không cần sử dụng hợp chất hóa học. Việc không có hóa chất thực sự bao gồm việc không có các phản ứng hóa học bất ngờ, không dự tính trước hoặc nguy hiểm có thể xảy ra bên trong các sản phẩm, trong kiện hàng hóa hoặc khi tiếp xúc với cơ thể.