ỨNG DỤNG: ÉP ĐÙN
QUY TRÌNH: MÀN, SỢI, MNW, TẤM, CÁP VÀ HỒ SƠ, ĐÚC THỔI MỘT BƯỚC
POLYME: PE, PP, PS, SAN, ABS, PET, PA
THÀNH TỰU:
  • TỔNG KIỂM SOÁT ĐỘ NHỚ, BẰNG CÁCH SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG CÁC CHẤT PHỤ GIA ĐẶC BIỆT
  • SỬ DỤNG CÁC POLYME CÓ ĐỘ TINH KHIẾT CAO, ĐỂ TRÁNH CÁC PHA POLYME BẤT NGỜ
  • PHÂN TÁN SẮC TỐ TUYỆT VỜI, DO QUY TRÌNH SẢN XUẤT TIÊN TIẾN CỦA CHÚNG TÔI
ỨNG DỤNG: ÉP PHUN
CÁC QUY TRÌNH: TIÊM, VI TIÊM, ĐỒNG PHUN VÀ BƠM KHÍ
POLYME: PE, PP, PS, SAN, ABS, PET, PA
THÀNH TỰU:
  • HIỆU SUẤT CAO ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU KHẮT KHE NHẤT QUA CÁC QUY TRÌNH KHÁC NHAU
  • PHÂN PHỐI THUỐC NHUỘM VƯỢT TRỘI, THÔNG QUA CÁC CÔNG THỨC ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CỐ ĐỊNH ĐỒNG NHẤT VÀ GIẢM THIỂU CÁC SAI SÓT VỀ THẨM MỸ
  • KIỂM SOÁT HẠT NHÂN POLYME, VỚI SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG CÁC SẮC TỐ ĐẶC BIỆT VÀ PHỤ GIA
ỨNG DỤNG: ĐẶC BIỆT
CÁC QUY TRÌNH: QUAY TRÒN, ĐÚC, ÉP NÓNG, KÉO GIÃN, NÉN
POLYME: PE, PP, PS, SAN, ABS, PET, PA
THÀNH TỰU:
  • CÔNG THỨC ĐƯỢC CUNG CẤP SẴN CHO CÁC QUY TRÌNH MỚI, NHỜ CÓ KINH NGHIỆM CHÍNH TRÊN CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC NHAU VÀ CÁC ỨNG DỤNG RỘNG RÃI CỦA CHÚNG
  • CÁC NGHIÊN CỨU VÀ TÌM TÒI CỤ THỂ ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN XUẤT SẮC HÀNG ĐẦU.