HẠT NHỰA MÀU CỔ ĐIỂN

MÀU TRẮNG

THỊ TRƯỜNG: TẤT CẢ CÁC THỊ TRƯỜNG CHÍNH
ỨNG DỤNG: ÉP ĐÙN, ĐÚC, ĐẶC BIỆT
POLYME: POLYOLEFINS, STYRENIC, POLYESTER

Không chỉ màu sắc.
Gaypa đề xuất các dòng cho hạt nhựa màu trắng. Trong dòng CY Trắng, chúng tôi có các sản phẩm chung đáp ứng nhu cầu linh hoạt và giá rẻ và chúng tôi có thể sản xuất các lô từ túi đơn đến hàng chục tấn.

Có những hạt nhựa màu trắng cho các polyolefin cụ thể như LDPE, HDPE, PP và ở nồng độ khác nhau cho tất cả các quy trình. Phụ gia đặc biệt được tích hợp trong một số sản phẩm của dòng này có thể là một giải pháp tốt cho các thị trường khó tính nhất. Dòng CY Trắng bao gồm các phiên bản GPS, HIPS, SAN và ABS, PET và PBT.