CÁC GIẢI PHÁP

DANH MỤC

THỊ TRƯỜNG: TẤT CẢ CÁC THỊ TRƯỜNG CHÍNH
ỨNG DỤNG: ÉP ĐÙN, ĐÚC, ĐẶC BIỆT
POLYME: POLYOLEFINS

Truyền đạt màu sắc. Đơn giản.
Các bộ sưu tập màu khuếch tán nhất trở nên sống động trong nhựa, thông qua các công thức của chúng tôi. Việc tái tạo mã màu trên toàn thế giới, trên nhựa chưa bao giờ đơn giản đến như vậy.

Bộ sưu tập Pantone, RAL và NCS là một công cụ thoải mái để giao tiếp một màu trong giai đoạn thiết kế. Ngoài các sắc thái được mã hóa trong hạt nhựa màu, chúng tôi đã chuẩn bị một số lựa chọn về chúng, phù hợp với một số thị trường khó tính.